Werken als consultant? Dit is het profiel van een topconsultant (2023)

Hoe word je een topconsultant? Die vraag beantwoorden we samen met Caroline de Jeu, business consultant en Teammanager Finance bij Profource!

Interessant feitje: het aantal adviesbureaus in Nederland is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek inmiddels de 100.000 gepasseerd. De adviseurs of consultants die voor een adviesbureau werken, geven volgens de gangbare definitie ‘deskundig advies binnen een bepaald gebied.’ Zo ook de professionals van Profource. Maar wat betekent het nou echt om een consultant te zijn? Welke uitdagingen kun je verwachten, welke eigenschappen en vaardigheden moet je bezitten als consultant en wat leer je precies ‘on the job’? Caroline de Jeu, voormalig consultant en tegenwoordig als manager van een team finance consultants direct betrokken bij hun ontwikkeling, kan die vraag als geen ander beantwoorden.

Werken als consultant: de grootste uitdagingen voor een starter

Volgens Caroline is de uitdaging van een consultant heel goed in een paar zinnen te vangen. “Je moet heel goed om kunnen gaan met veranderingen. Je wordt tenslotte vaak bij een klant ingezet om iets te verbeteren. Dat betekent ook dealen met de weerstand die dat kan oproepen bij medewerkers.” Een flinke omschakeling ten opzichte van studeren volgens Caroline: “Als startend consultant moet je beseffen dat een fulltime-studie en 40 uur per week werken als consultant een wereld van verschil is. Je weet als consultant nooit precies wat je gaat doen.” Het is volgens Caroline dan ook niet iets voor zekerheidszoekers. Maar kun je snel schakelen en voel jij je juist comfortabel bij een klein stukje onzekerheid, dan zou er weleens een consultant in je kunnen schuilen: “Als consultant moet je de drang hebben om na 6 maanden weer uit je comfortzone te stappen.”

De 7 belangrijkste eigenschappen van een consultant

Volgens Caroline helpt het als je een aantal eigenschappen van nature bezit. We sommen ze hier voor je op:

  1. Lef. Dat is een hele belangrijke. Dan heb ik het niet per se over instinctief handelen, maar vooral ook durven jezelf in een kwetsbare positie te plaatsen. Op mensen af stappen zonder vooraf precies te willen weten hoe het gesprek precies zal gaan bijvoorbeeld.
  2. Oplossingsgerichtheid. Daarin is een stukje street smarts belangrijk. Je hoeft geen torenhoog IQ te hebben om efficiënt de kortste route naar succes te vinden, wel een stukje doorzettingsvermogen en creativiteit in het vinden van oplossingen.
  3. Geduld. Soms zie je een oplossing snel, soms duurt het even. Maar elke ervaring is er een die je helpt de volgende makkelijker te vinden. You learn as you go. Dat snappen, en het leuk vinden om de verschillende wegen naar Rome te ontdekken is een belangrijke eigenschap van al onze consultants. Waar anderen bij de pakken gaan neerzitten, moet jij het leuk vinden om te ontdekken hoe je van een obstakel een opstapje kunt maken.
  4. Netwerken en socializen. Het helpt je enorm bij je werk als consultant. In de eerste plaats omdat samenwerking een sleutel-element is van je werk bij de klant. Maar netwerken helpt je ook op andere manieren. Binnen Profource zijn er bijvoorbeeld tientallen consultants met ervaring met uiteenlopende vraagstukken. We stimuleren het zelf onderzoeken van zaken natuurlijk, maar steeds maar weer het wiel opnieuw uitvinden is zonde. Door netwerken kun je voortborduren op het goede werk van anderen en dan net iets verder gaan.
  5. Verbinden. “Dat ís toch netwerken?” hoor ik je denken? Maar verbinden is fundamenteel anders dan netwerken. Bij netwerken investeer je in een lange termijn-relatie. Verbinden gaat met name om de juiste mensen op het juiste moment bij elkaar krijgen. Dat puzzelen is enorm belangrijk, omdat je als consultant bij een klant binnen korte tijd alle neuzen dezelfde kant op moet krijgen.
  6. Flexibiliteit. Vanwege de regelmatige wisseling van werkomgeving belangrijk, maar ook om de diversiteit in mensen en bedrijfsculturen die je tegenkomt. Nederland is klein, maar kan voelen als twee compleet verschillende planeten. In het nuchtere Assen werken mensen anders dan in het politieke Den Haag, met al haar politieke complexiteit. En een internationaal georiënteerde organisatie heeft ook weer een andere cultuur dan een lokaal opererende onderneming. Flexibel kunnen zijn in communicatie en om kunnen gaan met verschillende typen mensen is daarom een van de belangrijkste eigenschappen voor een consultant.
  7. Nieuwsgierigheid en leergierigheid. Te maken krijgen met een diversiteit aan organisaties maakt ook dat je moet willen weten wat die organisatie doet. Elke keer opnieuw. En je in de actualiteiten op het gebied waarin die organisatie opereert willen verdiepen.

De vaardigheden van een consultant ontwikkelen bij Profource

Bezit je niet alle zeven eigenschappen, maar wil je wel dolgraag werken als consultant, dan is dat volgens Caroline zeker mogelijk. “Het voordeel van werken als consultant is dat je on the job enorm snel stappen kunt maken en verschillende vaardigheden ontwikkelt in vrij korte tijd. Maar ook de trainingen en opleidingen die je bij Profource kunt volgen dragen daar sterk aan bij.

Gesprekstechnieken ontwikkelen

Consultants bij Profource ontwikkelen zich snel in hun gesprekstechnieken. “Onze junior consultants zie je altijd vrij snel klimmen naar een positie als gelijkwaardig gesprekspartner voor klanten. Je ziet ze beginnen op het niveau “wat kan ik voor jou betekenen?” richting het niveau “wat kunnen we voor elkaar doen”?” Vervolgens is het een kleine stap naar het geven van een goede presentatie aan een MT.”

Hiërarchisch kunnen schakelen

Werken als consultant bij Profource betekent volgens Caroline soms operationeel werkzaam zijn en soms op hoger niveau: “De ene dag geef je een knoppentraining aan medewerkers en leer je ze hoe je een factuur boekt in Oracle. De volgende dag ben je strategisch bezig en presenteer je een verbetervoorstel aan het management bij de klant.” Het zijn werkzaamheden die je soms al na een halfjaar gaat doen als consultant bij Profource. “Waar je na zes maanden staat, hangt natuurlijk af van het tempo van je ontwikkeling. Hoe sneller je op het niveau van gesprekspartner bent, hoe uitdagender je opdrachten worden.”

“Onze junior consultants zie je altijd vrij snel klimmen naar een positie als gelijkwaardig gesprekspartner voor klanten. Je ziet ze beginnen op het niveau “wat kan ik voor jou betekenen?” richting de houding “wat kunnen we voor elkaar doen?”

Verschillen in consultancy binnen Profource: ERP vs. Finance & Control

Hoewel die belangrijke eigenschappen en vaardigheden van een consultant vrij universeel zijn, is er ook binnen Profource een verschil tussen de werkzaamheden van consultants. “Onze -consultants fungeren vaak als operations consultants. Zij worden dan direct in de lijn ingezet en steken echt zelf de handen uit de mouwen. Als test coördinator, inkoopadviseur, adviseur bedrijfsvoering of adviseur procesoptimalisatie op een afdeling van de klant bijvoorbeeld. Specialiseer je je binnen Profource richting ERP, dan heb je het meer over de traditionele management consultant, organisatieadviseur of business consultant die op proces- en strategisch niveau adviseert. Daarbij gaat het vaak om verschillende elementen van bedrijfsvoering binnen een organisatie, van Finance, HR en supply chain tot BI en (project)administratie. Met hun Oracle-kennis zijn onze Oracle consultants, uiteraard ook bij uitstek pure IT Consultants die helpen in de implementatie, ontwikkeling en toepassing van IT-systemen.

Het profiel van dé consultant?

Volgens Caroline is er ondanks dit alles geen universeel profiel van de consultant. “Als ik kijk naar mijn eigen ontwikkeling ten opzichte van collega-teammanager Finance Camiel Nebbeling, dan kan ik wel stellen dat deze heel anders is verlopen. Camiel heeft na zijn opleiding Management, Economie en Recht aan de Hogeschool Utrecht vooral veel implementatie-opdrachten gedaan. Ik heb na een studie Facility Management meer voor de Finance-richting gekozen, met voornamelijk opdrachten op het gebied van inkoop en financiële administratie. Mede dankzij de vaardigheidstrainingen en begeleiding die we beiden kregen, hebben we ons allebei goed kunnen ontwikkelen. Inmiddels zijn we dan ook doorgegroeid naar de rol van teammanager.” Op de vraag wat ze verder zo sterk verbindt aan Profource heeft Caroline een duidelijk antwoord: “Ik denk dat alle Profourcers zich goed herkennen in onze kernwaarden: gewoon gaan, fouten durven maken, daarbij een tikkeltje eigenwijs zijn en elkaar onvoorwaardelijk steunen. Daarnaast zijn we stuk voor stuk gezelligheidsdieren, die reikhalzend uitkijken naar het volgende Profource-feestje!

Caroline de Jeu – Teammanager Finance

Pas jij in het profiel of bewijs je graag met andere talenten dat je een uitstekende consultant bent? Bekijk dan onze Finance en ERP consultancy vacatures . Eigen wijsheid duurt tenslotte het langst!

Bekijk alle consultant vacatures van Profource!
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated: 10/14/2022

Views: 5837

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.